top of page

Individuelle samtaler

- med fokus på meditation

Glæde via Mindfulness og Compassion

​​

Træner dig i at forholde dig anderledes til dine tanker og følelser, så du ikke bliver forført af disse
 

Viser dig en omsorgsfuld måde at møde dig selv på, når du er udfordret,
så du ikke øger dit stress-niveau

 

Inspirerer dig til at vende dig mod lyset og dermed øge glæde og velvære

 

Samtaler afholdes på Østerbro samt online.

Pris:

 Dkk: 950,- per session (60 minutter)

Ps. læs mere om individuelle mindful self-compassion forløb nedenfor:

Udtalelse fra en "1-til-1" deltager:

"Da jeg var nede i det mørkeste kemo-hul, kom Dortes beroligende og tillidsfulde ord og stemme og trak mig op igen. Jeg glædede mig altid til mine møder med Dorte, fordi hun kunne noget helt specielt. Hun talte mig altid tryg, varm og fuld af tro på, at det hele nok skulle gå. Jeg er dig evigt taknemmelig for alle vores samtaler og meditationer igennem hele mit kræftforløb"

~ Linda, 50 år

"Dorte er et varmt og uhøjtideligt menneske, som har en evne til at gøre meditation ukompliceret og meget lige til. Jeg har i rigtigt mange år lidt af angst og har gennem et forløb med Dorte fået yderligere selvindsigt. Jeg har via meditationer med Dorte fået indsigt i, hvordan jeg kan håndtere tanker, der fylder for meget, lært at være mere til stede i nuet og at finde mere ro" ~ Kvinde 43 år

Individuelle samtaler med fokus på meditation, mindfulness, compassion og GLÆDE

Individuelle forløb i Awakening Joy og Self-compassion

"Awakening Joy" - at vække glæden i livet
samt individuelle sessioner i at vække glæden

Gennem 10 uger vil du blive guidet individuelt gennem "The Awakening Joy Programme" komponeret af James Baraz, meditationslærer og medstifter af Spirit Rock Meditation Center i Californien. 

Mindful self-compassion
/selvomsorg

Gennem 6-8 uger vil du blive guided individuelt gennem hovedelementerne i det forskningsbaserede "Mindful Self-Compassion" program udarbejdet af Kristin Neff and Chris Germer (pionerer indenfor forskning i self-compassion). Du kan finde Kristin Neffs forsknings-puplikationer her: https://self-compassion.org/the-research/)

I løbet af 6 uger vil du f.eks.:  
 

 1. Lære at anvende mindful self-compassion værktøjer
 

 2. Lære at praktisere mindfulness
 

3. Lære at praktisere kærlig venlighed som en modgift til frygt
 

4. Opdage din indre støttende stemme 
 

5. Lære at møde svære følelser, så de ikke overvælder dig
 

6. Træne glæde og taknemmelighed.

bottom of page